Įeiti
Publikuota: 2019.04.18. Atnaujinta:

Energijos išteklių biržos operatoriui UAB „Baltpool“ pratęstas licencijos galiojimas


Atsižvelgiant į tai, kad Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtintas 7 metų laikotarpis, kuriam išduodama licencija vykdyti energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą, Komisija atliko UAB „Baltpool" finansinio, technologinio, vadybinio pajėgumą vertinimą ir pratęsė licencijos galiojimą  ateinantiems 7 metams.

UAB „Baltpool" energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos licencija išduota 2012 m. rugsėjo mėn. Bendrovė ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki licencijos galiojimo laikotarpio (7 metai) pabaigos turi pateikti Komisijai prašymą pratęsti licencijos galiojimą (arba pranešimą apie veiklos nutraukimą) ir dokumentus, įrodančius, kad atitinka šiai veiklai vykdyti keliamus reikalavimus.

UAB „Baltpool" energijos išteklių biržos operatoriaus licencija pratęsta pirmą kartą. Licencijos galiojimo pratęsimų skaičius yra neribojamas.

Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos priežiūrą, tvirtina prekybos biržoje tvarką (reglamentą), derina operatoriaus metinę ataskaitą ir įkainius.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.