Įeiti
Publikuota: 2019.04.15. Atnaujinta:

Teismas: ūkio subjektų pareiga – teikti privalomą informaciją


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija (toliau – Teismas) neskundžiama nutartimi pripažino, kad Komisija 2017 m. kovo mėn. teisėtai ir  pagrįstai skyrė 5643 Eur baudą AB „Lietuvos energijos gamyba“ už laiku nepateiktą nepriklausomo auditoriaus patikrintą metinį ataskaitų rinkinį – ši informacija yra būtina Komisijai pavestoms funkcijoms vykdyti.

AB „Lietuvos energijos gamyba“ nesutiko su Komisijos paskirta bauda. Bendrovė argumentavo, kad reguliuojamos šilumos gamybos metinio ataskaitų rinkinio už 2014 m. negalėjo laiku pateikti dėl objektyvių priežasčių – užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Tačiau Teismas šiuos bendrovės argumentus atmetė, kaip nepagrįstus: Komisija bendradarbiavo su AB „Lietuvos energijos gamyba“, pratęsinėjo dokumentų pateikimo terminą.

Komisija, neturėdama nepriklausomo audito patikrinto metinio ataskaitų rinkinio, negalėjo tinkamai įgyvendinti savo pareigų: nustatyti faktinės ir nustatytos investicijų grąžos neatitikties, užtikrinti šilumos kainos pagrįstumo mažiausiomis būtinosiomis sąnaudomis principo įgyvendinimo ir tokiu būdu apginti vartotojų interesus.

Šiuo Teismo sprendimu paliktas galioti žemesnės instancijos – Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo dar 2017 m. rugsėjo 6 d. AB „Lietuvos energijos gamyba“ skundas  buvo atmestas, kaip nepagrįstas.