Įeiti
Publikuota: 2019.04.15. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo


Komisija, siekdama vienodo teisinio reglamentavimo – Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje 2018 m. spalio 5 d. pakeitimu įtvirtinti nauji vartotojų skirstymo į pogrupius rėžiai, teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo projektą.

Esminiai pasikeitimai: 
• prijungimo įkainiai atskirai bus skaičiuojami buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 300 m3 gamtinių dujų per metus (anksčiau buvo iki 500 m3), ir daugiau kaip 300 m3 gamtinių dujų per metus (anksčiau buvo daugiau kaip 500 m3);
• papildomai numatyta, kad tais atvejais, jei dujų įmonės pateikti faktiniai duomenys prijungimo įkainiui nustatyti apima tik pradėtą, bet dar nebaigtą dujofikuoti gyvenamųjų namų kvartalą, prijungimo įkainis skaičiuojamas, vertinant viso kvartalo dujofikavimo duomenis (būtinas investicijas, potencialų vartotojų skaičių, reikalingą nutiesti dujotiekio ilgį).

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. balandžio 15 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".