Įeiti
Publikuota: 2019.04.01. Atnaujinta:

Patvirtintas šilumos ir vandentvarkos sektoriaus įmonių investicijų vertinimo bei derinimo Komisijoje tvarkos aprašas


Komisija, atsižvelgdama į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie įtvirtina Komisijai naujas funkcijas – tvirtinti investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą bei derinti geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijas, parengė ir patvirtino Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašą.

Esminės nuostatos Apraše:
• numatyta Komisijos reguliuojamų šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų planuojamų vykdyti, vykdomų ar jau įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarka;
• reglamentuotos investicijų grupės ir apimtys, bendru sąrašu investicijos derinamos tuo atveju, kai jų vertė neviršija 3 tūkst. Eur;
• įtvirtinta investicijų derinimo procedūra, detalizuojant finansinį ir ekonominį vertinimą bei vertinimo kriterijus;
• numatyta, kokios apimties investicijų projektams būtina atlikti  investicijos įgyvendinimo alternatyvų įvertinimą ir (arba) pateikti optimalaus sprendimo pasirinkimą pagrindžiančius dokumentus;
• nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo reikalavimus.

Aprašo nuostatos šilumos sektoriaus įmonėms bus pradėtos taikyti artimiausiu metu, vandentvarkos sektoriaus įmonėms – nuo 2019 m. gegužės 2 d.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 1 d. posėdžio medžiaga galite čia.