Įeiti
Publikuota: 2019.04.01. Atnaujinta:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros pasikeitimai


Atsižvelgiant į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie įtvirtina Komisijai naujas funkcijas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje, Komisija:
pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką, kurioje:
- numatyta, kad Komisija derins geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijas;
- naikinamos nuostatos, susijusios su atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos derinimu (tai reglamentuos naujai parengta metodika);
- teikiant derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas po 2019 m. gegužės 2 d., projekte turi būti įvertintos sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimo ir pateikimo vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitos, vartotojų ir abonentų informavimo bei kitos su susijusios veiklos sąnaudos;
- po 2019 m. gegužės 2 d. derinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, turi būti nustatytas ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo bei eksploatavimo užmokestis.
naujai patvirtino Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką, pagal kurią:
- geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį tvirtins savivaldybės, Komisijai užtikrinant kontrolę ir priežiūrą;
- nustatytos būtinosios apskaitos prietaisų priežiūros sąnaudos bei apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio diferencijavimo galimybės.

Rinkos dalyviams nauji metodiniai reikalavimai bus taikomi nuo 2019 m. gegužės 2 d.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 1 d. posėdžio medžiaga galite čia.