Įeiti
Publikuota: 2018-02-28. Atnaujinta:

Keičiasi šilumos supirkimo tvarka


Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 str. nuostatomis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje, patvirtino teisės aktus, naujai reglamentuojančius šilumos supirkimą tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų, tiek iš centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėjų. Šie pakeitimai palies 12 šilumos tiekėjų (arba 18 savivaldybių), kurių sistemose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai.

Naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, taip pat Šilumos kainų nustatymo metodikos bei Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimai įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d.

Pagal naują tvarką šilumos supirkimo aukcionas bus organizuojamas 2018 m. gruodžio 20 d., superkant šilumą 2019 m. sausio mėnesiui.

Esminės nuostatos:

• Nustatoma skaidresnė ir aiškesnė šilumos supirkimo aukciono organizavimo tvarka, reglamentuojanti  visas procedūras ir kitus aukciono dalyvių veiksmus. 

• Numatomas dviejų mėnesių į priekį aukciono periodas. Nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumos tiekėjai iš anksto, t. y. prieš du mėnesius, paskelbus aukciono rezultatus ir žinodami šilumos gamybos poreikį konkrečioje sistemoje, galės efektyviai susiplanuoti kuro įsigijimus už ekonomiškiausią kainą.

• Šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų pajamos iš šilumos gamybos veiklos priklausys tik nuo aukciono rezultatų. Rinkos dalyviai, teikdami pasiūlymą aukcionui, turės neviršyti Komisijos nustatytos šilumos supirkimo kainos viršutinės ribos.

• Centralizuotam šilumos tiekėjui ir toliau garantuojamos pajamos už šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą (infrastruktūros išlaikymą, rezervų užtikrinimą) bei vartotojų aptarnavimą.

• Įtvirtinami objektyvūs principai, kaip bus nustatoma šilumos supirkimo aukcione viršutinė kainos riba pagal šilumos poreikio pokytį, keičiantis sezonams:

Nešildymo sezono metu Šildymo sezono metu

• Šilumos supirkimo kainos  viršutinė riba bus nustatoma atskirai kiekvienoje centralizuoto šildymo sistemoje pagal konkretaus šilumos tiekėjo pikinio šilumos gamybos įrenginio kintamąją dalį (daugeliu atveju tai yra gamtinių dujų įsigijimo kaina) arba pagal efektyvų rinkoje esantį biokuro šilumos gamybos įrenginį (su visais kaštais), priklausomai nuo to, kuriuo atveju formuojasi mažesnė viršutinė riba.

• Viršutinė kainos riba atskiruose regionuose gali skirtis tik dėl sistemos dydžio ir įsigyjamo kuro kainos tam tikroje sistemoje arba regione. Atskiro centralizuoto šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos nebus vertinamos.

• Šilumos supirkimo kainos viršutinė riba bus nustatoma pagal rinkoje esantį efektyvų šilumos gamybos biokuro įrenginį (su visais kaštais).

• Viršutinė kainos riba atskiruose regionuose gali skirtis tik dėl sistemos dydžio ir biokuro kainos biržoje tam tikrame regione, šiuo atveju nebus vertinamos atskiro centralizuoto šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos.

Šilumos tiekėjai dalyvaus šilumos supirkimo aukcione tokiomis pat sąlygomis kaip ir nepriklausomi šilumos gamintojai. Aukciono laimėtojas bus efektyviausias šilumos gamintojas, pasiūlęs šilumą už mažiausią kainą, t. y. gyventojams bus tiekiama šiluma, pagaminta efektyviausio gamybos įrenginio.


• Siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją,  reguliuojamiems rinkos dalyviams bus nustatoma ne konkreti šilumos gamybos kainos dedamoji, o bendras pajamų lygis konkretiems metams. Todėl rinkos dalyviai atskirais mėnesiais galės lanksčiau priimti ekonominius sprendimus, dalyvaujant aukcione.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 42 nepriklausomi šilumos gamintojai (24 – reguliuojami), daugiausia jų veiklą vykdo Kaune (11) ir Klaipėdoje (6), Vilniuje yra 5 nepriklausomi šilumos gamintojai.