Įeiti
Publikuota: 2018-02-22. Atnaujinta:

Patvirtinta administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Komisijoje tvarka


Komisija, atsižvelgdama į nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Administracinių nusižengimų kodeksą, kuris pakeitė iki tol taikytą Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, parengė ir patvirtino Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos taisykles.

Esminės nuostatos:
- apibrėžta Komisijos kompetencija nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, numatant, kokiais atvejais administracinių nusižengimų bylas nagrinėja Komisija (pvz., už Komisijos nutarimų pažeidimą arba nevykdymą, energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo tvarkos pažeidimus ir t. t.), o kada jos perduodamos Administraciniam teismui;
- įtvirtinta, kad administracinių nusižengimų bylos Komisijoje nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo prašo bylą nagrinėti žodinės procedūros tvarka;
- išvardyti atvejai, kai Komisija nutraukia administracinio nusižengimo teiseną (pvz., padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių ir kt.);
- numatyta galimybė sutikti su skundu dėl Komisijos priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, panaikinti skundžiamą nutarimą ir priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje;
- įtvirtintas terminas, per kiek laiko gali būti apskųstas Komisijos nutarimas administracinio nusižengimo byloje, t. y. per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos.