Įeiti
Publikuota: 2018-02-15. Atnaujinta:

Suderinta naujų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos tvarka


Komisija, siekdama užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančios gamtinių dujų perdavimo sistemos sąlygas, suderino AB „Amber Grid" parengtą naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid" dujų perdavimo sistemos tvarką  (su tvarka galite susipažinti čia). 

Esminės nuostatos:
- įtvirtinta tvarka ir sąlygos, kaip nauji gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginiai prijungiami prie dujų perdavimo sistemos;
- numatyta, kokius dokumentus turi pateikti norintieji prisijungti prie dujų perdavimo sistemos;
- reglamentuota, per kokį terminą prijungiami asmenys informuojami apie sprendimą dėl prijungimo prie dujų perdavimo sistemos arba operatoriaus atsisakymo tai padaryti tvarka.