Įeiti
Publikuota: 2018-02-15. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Skuodo šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius


Komisija, siekdama užtikrinti, kad reguliuojamų šilumos tiekimo įmonių veikloje naudojamas turtas būtų eksploatuojamas efektyviai, o vartotojai už šilumą mokėtų tik būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina, suderino UAB ,„Skuodo šiluma“ pateiktus ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo laikotarpis nėra reglamentuotas (gamybinės paskirties mašinos ir įrengimai, elektros perdavimo įrenginiai, kompiuteriniai ryšių tinklai ir įranga bei kt.), nusidėvėjimo laikotarpius.

Primename, kad ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos yra įskaičiuojamos į tiekiamos šilumos kainą, todėl ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo normatyvai nėra teisiškai reglamentuoti, derinimas yra būtinas.