Įeiti
Publikuota: 2018-02-09. Atnaujinta:

Susipažinkite su svarbiausiais įvykiais biokuro rinkoje 2017 m. IV ketv.


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2017 m. IV ketv. (atsisiųskite).  

Svarbiausi 2017 m. IV ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2017 m. IV ketv. siekė 167,52, Eur/tne, t.y. buvo 5,3 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2017 m. IV ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 167,28 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2016 m. laikotarpio kaina, didėjo 17,0 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 165,22 Eur/tne, t. y. buvo 1,2 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 1,5 proc. didesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2017 m. IV ketv. energijos išteklių biržoje sudaryta 1710 biokuro pirkimo–pardavimo sandorių, kurių bendras kiekis siekė 103356 tne. Palyginti su 2016 m. IV ketv., sudarytų sandorių kiekis (tne) išaugo 14,3 proc.;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 97,1 proc. iš viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 128 703,03 tne biokuro už 21 529,41 tūkst. Eur – 9,3 proc. mažiau nei 2016 m. IV ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (85,1 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2017 m. IV ketv. tai sudarė 97,8 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• Biokuro rinkoje dalyvių skaičius beveik nekinta: 2017 m. IV ketv. rinkoje veikė 56 pirkėjai ir 101 pardavėjas (iš viso 157), 2016 m. IV ketv. – 170;
• neženkliai didėja koncentracija biokuro rinkoje: 2016 m. IV ketv. vienas tiekėjas, užėmęs 13,99 proc. rinkos, 2017 m. IV ketv. užėmė 15,40 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 35,93 proc. rinkos;
stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 517,68.

Primename, kad Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją ir kitus biokuro rinkos rodiklius.

 

 

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.