Įeiti
Publikuota: 2018-02-06. Atnaujinta:

Siekiama suvienodinti ES prekybos elektros energija platformose taisykles


Komisija, atsižvelgdama į Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl elektros energijos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių nustatymo, patvirtino paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių parengtas rezervinių procedūrų dėl kainų susiejimo skirtingose rinkose, taip pat prekybos einamosios paros ir kitos paros produktais suvienodinimo metodikas.

Šiais dokumentais siekiama įtvirtinti bendrus ES prekybos elektros energija platformų funkcionavimo mechanizmus ir principus, užtikrinančius veiksmingą bendros rinkos susiejimo procesą. ES reguliavimo institucijos bendrą sprendimą priėmė 2018 m. sausio 23 d. vykusiame Energetikos reguliuotojų forume.

Primename, kad Komisija aktyviai dalyvauja kuriant bendrą regioninę elektros energijos rinką, įskaitant ir įvairių bendrų teisės aktų kūrimą bei įgyvendinimą. Jau yra patvirtinta Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodika, Bendro tinklo modelis, Perkrovos pajamų paskirstymo metodika, Leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašas.