Įeiti
Publikuota: 2018-02-06. Atnaujinta:

Informacija vartotojams: kas nustato karšto vandens suvartojimo normatyvo dydį?


Komisija išnagrinėjo dviejų vartotojų ginčus su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl nuo 2017 m. birželio mėn. taikomų didesnių karšto vandens suvartojimo normatyvų ir abiem atvejais pasisakė, kad taikomų normatyvų dydis yra apskaičiuotas ir pritaikytas teisingai.

Vartotojai nesutiko su AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuo 2017 m. birželio mėn. pateikiamuose mokėjimo pranešimuose mokesčiams už suvartotą karštą vandenį skaičiuoti taikomais didesniais karšto vandens suvartojimo normatyvais ir teigė, kad nebuvo tinkamai apie tai informuoti

Komisija primena vartotojams, kad tvarka, pagal kurią taikomi normatyvai ir nustatomas jų dydis, yra reglamentuota Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikoje. Nauji, didesni kašto vandens suvartojimo normatyvai įsigaliojo nuo 2017 m. gegužės 13 d.: jie padidinti nustačius, jog gyventojai, nesudarę galimybių įrengti karšto vandens apskaitos prietaisų, faktiškai suvartoja didesnį kiekį karšto vandens, nei buvo taikomas ankstesnis normatyvas.