Įeiti
Publikuota: 2018.10.03. Atnaujinta:

Nustatyta elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba 2019 metams


Komisija 2018 m. spalio 2 d. posėdyje nustatė 0,658 ct/kWh elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinę ribą 2019 metams. Palyginus su dabar galiojančia – 0,619 ct/kWh, viršutinė riba didėja 6,3 proc.

Esminės elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos pokyčio priežastys: investicijos, vykdant elektros energijos perdavimo tinklo sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais (0,019 ct/kWh); Vyriausybės patvirtintos vienkartinės kompensacijos už žemės servitutus, suteiktus tiesiant elektros linijas (0,025 ct/kWh);  išaugę elektros energijos pirkimo savoms reikmėms kaštai ir sąnaudos technologiniuose įrenginiuose dėl išaugusios elektros energijos kainos rinkoje (0,210 ct/kWh).

AB „Litgrid" neinvestavus pagal numatytą investicijų planą 2016–2017 m. laikotarpiu bei įvertinus dalį 2014-2015 m. viršpelnio, apskaičiuoto pagal anksčiau Komisijos atliktą sąnaudų vertinimą, vartotojams kitais metais bus grąžinta beveik 18 mln. Eur, kas iš dalies sumažino elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos augimą.   

Komisija, nustačiusi elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, pradeda skaičiuoti elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios nuo 2019 m. sausio 1 d. Nauji tarifai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d.

Primename, kad elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
• įsigijimo kainos;
• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
• sisteminių paslaugų kainos;
• perdavimo paslaugos kainos;
• skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
• tiekimo kainos.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.