Įeiti
Publikuota: 2018.10.23. Atnaujinta:

Nauja redakcija išdėstyta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika


Atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiančius Elektros energetikos įstatymo pakeitimus – keičiasi viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) nustatymo principai ir kiekvienai viešuosius interesus atitinkančiai paslaugai bus nustatoma atskira kaina, Komisija patvirtino naujos redakcijos Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką.

Esminiai pasikeitimai:
• Atskirai bus nustatoma kiekvienos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos kaina, o galutinė viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina bus apskaičiuojama kaip atskirų paslaugų kainų suma – dabar nustatomos tik dvi viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos pagal vartotojo tipus, o atskiroms paslaugoms numatomas lėšų poreikis.
• Įtvirtinama, jog viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sugrąžinimas pagal Elektros energetikos įstatyme naujai įtvirtintą schemą priskiriamas šiai paslaugai – elektros energijos gamyba, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (šios elektros energijos balansavimas ir jos centralizuota prekyba vykdoma Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka).
• Visos papildomos sąnaudos, susijusios su viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimu (administravimo, skolinimosi sąnaudos ir kt.), padalinamos lygiomis dalimis tarp tų paslaugų, kurioms yra numatomas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų poreikis – iki šiol tai buvo papildomos sąnaudų eilutės prie visų paslaugų, nepriskiriant konkrečiai viešuosius interesus atitinkančiai paslaugai.
• Suvienodinti informacijos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų nustatymui teikimo terminai bei tvarka – anksčiau informaciją tinklų operatoriai teikdavo dviem etapais, dabar bus teikiama viskas vienu kartu.

Šis Metodikos pakeitimas didiesiems elektros vartotojams, kurie per metus suvartoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos, leis apskaičiuoti susigrąžintiną dalį (85 proc.) sumokėtos viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, skirtos remti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą, sumos. Šių lėšų įvertinimas ir susigrąžinimas bus pradėtas taikyti gavus Europos Komisijos pritarimą, bet ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 23 d. posėdžio medžiaga galite čia.