Įeiti
Publikuota: 2018-10-19. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl 2018 m. vasario 28 d. patvirtintos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo aprašo redakcijos pakeitimo


Atsižvelgiant tai, kad prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui užtikrinti  reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis turi būti nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius, Komisija teikia viešajai konsultacijai 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliosiančios Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo aprašo redakcijos pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• Prioritetas bus teikiamas mažiausią šilumos kainą pasiūliusiam šilumos gamintojui – tai nesikeičia, o prioritetų eilė bus naudojama tik tais atvejais, kai du ar daugiau gamintojų pateikia vienodas parduodamos šilumos kainas (anksčiau buvo numatyta, kad prioritetas bus teikiamas didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius arba deginantiems atliekas).
• Keičiasi šilumos aukciono organizavimo ir vykdymo tvarka: šilumos aukcioną organizuos ir vykdys energijos išteklių biržos operatorius, o šilumos aukciono dalyviai (tiek nepriklausomi šilumos gamintojai, tiek šilumos tiekėjai) iki operatoriaus nustatyto termino operatoriaus administruojamoje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja pasiūlymus su antrąjį mėnesį po einamojo mėnesio ketinamu parduoti šilumos kiekiu bei kaina. Operatorius vykdys ir kitas aukciono organizatoriaus procedūras (anksčiau buvo numatyta, kad tai darys šilumos tiekėjai).
• Patikslinama informacija, kurią aukciono dalyviai ar operatorius turi skelbti viešai bei kokią informaciją privalo pateikti operatoriui ar Komisijai. Tai yra rezervinius bei pikinius pajėgumus užtikrinančių įrenginių sąrašai, šilumos aukcione konkuruojančių įrenginių sąrašai ir t.t.
• Susisteminta, kokią informaciją šilumos tiekėjas privalo deklaruoti, o operatorius – skelbti šilumos aukciono informacinėje sistemoje, siekiant mažinti administracinę naštą rinkos dalyviams.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. lapkričio 9 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎

Informuojame, kad 2018 m. spalio 30 d. Komisijos patalpose (adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius) 14:00 val. organizuojamas projekte pateikiamų pakeitimų pristatymas rinkos dalyviams bei diskusija, kurios metu bus aptariami praktinio įgyvendinimo klausimai. Apie dalyvavimą prašome iš anksto informuoti projekto rengėją – Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėją Matą Taparauską, el. p. matas.taparauskas@regula.lt.
Maloniai kviečiame dalyvauti.