Įeiti
Publikuota: 2018-10-09. Atnaujinta:

Komisija išnagrinėjo šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo ginčą


Komisija, išnagrinėjusi nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Prasila" ir šilumos tiekėjo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ginčą, įpareigojo Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją pasirašyti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių bandomosios eksploatacijos baigimo aktą.

Komisijai pateiktame prašyme UAB „Prasila" nurodė, kad 2018 m. balandžio 30 d. gavo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą. Ši pažyma patvirtina, kad bendrovės šilumos įrenginiai atitinka normatyvinius reikalavimus ir gali būti tinkamai naudojami, o bandomosios eksploatacijos (paleidimo-derinimo) darbai yra užbaigti.

Tačiau Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija vengia pasirašyti bandomosios eksploatacijos baigimo aktą ir atsisako sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.  

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, konstatavo, kad yra pakankamas pagrindas įpareigoti Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją pasirašyti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių bandomosios eksploatacijos baigimo aktą. Komisija negali įpareigoti įstaigos sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį, kol nėra išspręsti kiti civiliniai santykiai tarp dviejų ūkio subjektų.

Iki šiol Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pirko šilumos energiją iš UAB „Prasila" pagal sudarytą preliminariąją šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.