Įeiti
Publikuota: 2018-10-26. Atnaujinta:

Nustatyta nauja UAB Kretingos šilumos tinklų bazinė šilumos kaina


Komisija nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 6,13 ct/kWh be PVM (šiuo metu galiojanti – 6,16 ct/kWh be PVM).

Komisija taip pat posėdyje konstatavo, kad ankstesniais laikotarpiais UAB Kretingos šilumos tinklai dėl kuro kainų sąnaudų ir pajamų neatitikties vartotojams faktiškai taikytoje šilumos kainoje nesusirinko 16,1 tūkst. Eur lėšų – dėl jų grąžinimo bendrovei sprendimą turės priimti Kretingos rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. 

Taip pat Komisija nepripažino apie 81 tūkst. Eur UAB Kretingos šilumos tinklų  sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti: sumažintos darbo užmokesčio, nusidėvėjimo (amortizacijos) ir kuro įsigijimo sąnaudos.  

UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos, ct/kWh be PVM

 Kretinga_2018_10_25.jpg

UAB Kretingos šilumos tinklai tiekia šilumą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje – aprūpinami 3 214 vartotojai, iš kurių 95 proc. yra gyventojai. Bendrovės kuro struktūroje biokuras sudaro 88,19  proc., gamtinės dujos – 11,0 proc.

UAB Kretingos šilumos tinklai 2013–2017 m. į šilumos ūkį investavo beveik 1,5 mln. Eur (ES parama – 128 tūkst. Eur). Už šias lėšas katilinėje Salantuose buvo sumontuotas 1 MW galios biokuru kūrenamas automatizuotas vandens šildymo katilas, rekonstruota Jokūbavo katilinė – įrengtas biokuru kūrenimas katilas, taip pat buvo atnaujinamos susidėvėjusios šilumos trasos ir kt. 2019 m. bendrovė numačiusi į šilumos ūkį investuoti 910 tūkst. Eur, iš kurių 840 tūkst. Eur suma bus skirta katilinei rekonstruoti, įrengiant 5 MW galios biokuro katilą su pakura ir pagalbiniais įrengimais.

Nustatytos ir naujos UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos: vartotojams daugiabučiuose namuose bus taikoma 6,26 Eur/m3 be PVM kaina (projekcinė 2018 m. spalio mėn. kaina).  

Naujos UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos įsigalios Kretingos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.