Įeiti
Publikuota: 2018-10-26. Atnaujinta:

Komisija paskelbė elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2019 m.


Komisija, patikrinusi, ar AB „Litgrid“ pateiktos diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos viršutinės kainų ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti AB „Litgrid“ patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2019 metams.

Komisija sprendimą dėl AB „Litgrid" perdavimo paslaugų kainos viršutinės ribos 2019 metams priėmė 2018 m. spalio 3 d. posėdyje – nustatė  0,658 ct/kWh (be PVM) perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2019 metams –  0,615 ct/kWh (be PVM) – nustatyta 2018 m. spalio 18 d. posėdyje.

 

Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2018–2019 metais

 

Eil. Nr.

 

Kainos pavadinimas

 

Mato vnt.

Kaina (be PVM)
330-110 kV įtampoje 35-6 kV įtampoje
Galiojančios nuo 2018 m. sausio 1 d.Galiosiančios nuo 2019 m.
sausio 1 d.
Galiojančios nuo 2018 m. sausio 1 d.Galiosiančios nuo 2019 m.
sausio 1 d.
1.Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina     
1.1.Perdavimo paslaugos kainact/kWh0,6180,657--
1.2.Sisteminių paslaugų kainact/kWh0,5290,615--
2.Dvinaris tarifas     
2.1.Energijos dedamojict/kWh0,3890,4340,4270,477
2.2.Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui1,2391,211,3491,32
3.Sisteminių paslaugų tarifasEUR/kW mėnesiui3,0113,5023,0113,502
4.Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,1420,160,1420,16
5.Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,0710,080,0710,08
6.Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalysct/kWh0,060,06--


Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.