Įeiti
Publikuota: 2018-10-25. Atnaujinta:

Nustatyta naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina 2019 metams


Nuo 2019 m. sausio 1 d. eksportuojant elektros energiją į trečiąsias šalis bus taikoma 5,71 Eur/MWh (be PVM) naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina (2018 m. – 5,72 Eur/MWh be PVM).

Kainos mažėjimą lėmė 2019 m. prognozuojamas didesnis elektros energijos kiekis perdavimo tinkle, palyginus su 2018 m., ir mažesnės prognozuojamos veiklos sąnaudos.

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina taikoma nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kurie eksportuoja elektros energiją į trečiąsias šalis.

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina nustatoma:
- atsižvelgiant į faktinę perdavimo sistemos sąnaudų dalį, tenkančią naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, bei faktinę naudojimosi paslaugomis apimtį;
- kai naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis (elektros energijos eksporto į trečiąsias šalis) apimtis ankstesniais metais yra lygi nuliui, naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į planuojamą pastoviųjų sąnaudų, tenkančių šioms paslaugoms, dydį bei elektros energijos suvartojimo technologinėms ir savoms reikmėms dalį;
- į pastoviąsias sąnaudas, tenkančias naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, neįtraukiami patiriami kaštai pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (ITC) mechanizmą – jie įvertinami nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainą.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.