Įeiti
Publikuota: 2018-10-17. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2019 metams


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų, vartotojų poreikius atitinkantį elektros energijos skirstymo sistemos funkcionavimą, 2019 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" nustatė:

  • 0,862 ct/kWh elektros energijos skirstymo VĮ tinkluose kainos viršutinę ribą  (2018 m. –  0,798 ct/kWh, pokytis 8 proc.);
  • 1,871 ct/kWh ŽĮ tinkluose (2018 m. – 1,716 ct/kWh, pokytis 9 proc.).

AB „Energijos skirstymo operatorius" 2019 m. nustatytas leistinas pajamų lygis skirstymo paslaugų vidutinės įtampos tinklais sudarys 86,10 mln. Eur (2018 m. – 75,642 mln. Eur), žemos įtampos tinklais – beveik 124,96 mln. Eur (2018 m. – 108,409 mln. Eur).

Esminės elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos pokyčio priežastys: išaugę elektros energijos pirkimo savoms reikmėms kaštai ir sąnaudos technologiniuose įrenginiuose dėl išaugusios elektros energijos kainos rinkoje; bendrovė 2018 metais baigė grąžinti vartotojams per 2014-2015 metus gautą papildomą investicijų grąžą žemos įtampos tinkle; Vyriausybės patvirtintos vienkartinės kompensacijos už žemės servitutus, suteiktus tiesiant elektros linijas.  

Elektros energijos skirstymo kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kainos.

Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2019 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 17 d. posėdžio medžiaga galite čia.