Įeiti
Publikuota: 2018-10-17. Atnaujinta:

Mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatytos kainų viršutinės ribos 2019 metams


Komisija, įvertinusi mažųjų elektros energijos skirstymo įmonių – AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“  ir UAB „Dainavos elektra“ – pateiktus duomenis, nustatė elektros energijos skirstymo  paslaugų kainų viršutines ribas 2019 m.

Lentelė. Elektros energijos skirstymo įmonių teikiamų paslaugų kainų viršutinės ribos, ct/kWh (be PVM)

Įmonės pavadinimasVidutinė įtampa, ct/kWh Žema įtampa, ct/kWh
 2018 m.2019 m.Pokytis, proc.2018 m.2019 m.Pokytis, proc.
AB „Achema"---0,620,51 - 17,74 proc.
AB „Lifosa" 2,932,961+1,1 proc.8,226,944 - 15,5 proc.
AB „Akmenės cementas"1,581,303- 17,5 proc.1,102,978+ 170,7 proc.
UAB „Dainavos elektra"*0,670,925+ 38,11 proc.0,720,838+ 16,5 proc.

* - Anksčiau UAB „Dainavos elektra" licencijuojamoje teritorijoje veiklą vykdė UAB „Dirbtinis pluoštas".

UAB „Dainavos elektra" tiekiant elektros energiją ir buitiniams vartotojams, bendrovei nustatyta visuomeninio tiekimo kainos viršutinė riba – 2019 m. ji sieks 0,377 ct/kWh (0,047 ct/kWh arba 14,1 proc. didesnė nei 2018 m.).

Esminės elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų pokyčio priežastys:
- kintantys persiunčiamos elektros energijos kiekiai (didėjant kiekiams, kaina mažėja, ir atvirkščiai);
- didėjančios personalo išlaikymo sąnaudos;
- atskirų įmonių atveju, grąžinus vartotojams ankstesniais laikotarpiais gautą didesnę nei Komisijos nustatytą investicijų grąžos dalį, neliko šio kainų ribas mažinančio veiksnio.

Elektros energijos skirstymo įmonės pagal Komisijos nustatytas kainų viršutines ribas suskaičiuos ir išdiferencijuos tarifus pagal atskiras vartotojų grupes. Komisijai juos patikrinus, bus patvirtinti galutiniai tarifai vartotojams. Nauji tarifai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d., jie bus taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 17 d. posėdžio medžiaga galite čia.