Įeiti
Publikuota: 2018-10-16. Atnaujinta:

AB agrofirmai „Josvainiai“ skirtas įspėjimas


Komisija AB agrofirmai „Josvainiai“ skyrė įspėjimą, nes atlikus neplaninį patikrinimą buvo nustatyta, kad bendrovė 2014–2017 m. į reguliuojamos gamtinių dujų skirstymo veiklos sąnaudas nepagrįstai įtraukė apie 19 tūkst. Eur sumą.

Vos tik sužinojusi apie galimai daromą pažeidimą AB agrofirma „Josvainiai“ ėmėsi atitinkamų veiksmų ir pradėjo skaičiuoti gamtinių dujų skirstymo veiklos sąnaudas pagal teisės aktų reikalavimus. Bendrovė bendradarbiavo atliekant patikrinimą, teikė Komisijai visus reikalingus dokumentus ir kitą medžiagą bei paaiškinimus.

Primename, kad Komisija nustatytą AB agrofirmos „Josvainiai“ sąnaudų skirtumą, taip pat ir patikslintą reguliuojamo turto vertę, įvertins koreguodama gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2019–2023 metams.