Įeiti
Publikuota: 2018-10-16. Atnaujinta:

UAB „Geros dujos“ – bauda už reguliuojamos veiklos pažeidimus


Komisija skyrė UAB „Geros dujos“ 1 143 Eur baudą, nes bendrovė Komisijai nepateikė vartotojams nuo 2016 m. sausio mėn. iki 2017 m. liepos mėn. išrašytų kreditinių sąskaitų kopijų bei kitos reikšmingos informacijos, būtinos  neplaniniam patikrinimui atlikti.

UAB „Geros dujos“ taip pat įpareigota per 5 darbo dienas pateikti Komisijai informaciją apie gamtinių dujų (produkto) kainų apskaičiavimą bei vartotojams išrašytų sąskaitų kopijas (pagal kiekvieną mėnesį) už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.

Primename, kad UAB „Geros dujos“ Komisijos yra bausta ir anksčiau: atliekant neplaninį patikrinimą, bendrovė neteikė privalomos informacijos, dėl ko 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-567 buvo skirta piniginė bauda.