Įeiti
Publikuota: 2018-10-16. Atnaujinta:

Už privalomos informacijos neteikimą UAB „Literma“ skirta bauda


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad centralizuotai suskystintas naftos dujas tiekianti UAB „Literma“ iki 2018 m. gegužės 1 d. nepateikė Komisijai audituotos metinės reguliuojamos SND veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitos bei kitos privalomos informacijos, taip pažeisdama Energetikos įstatymą, skyrė bendrovei 381 Eur baudą.

Skirta bauda nepanaikina pareigos Komisijai pateikti privalomą informaciją (audituotą metinę pajamų ir sąnaudų ataskaitą bei kt.) – bendrovė turės tai padaryti per du mėnesius.

Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra būtinos Komisijos funkcijoms vykdyti ir užtikrinti, kad paslaugų kainos vartotojams būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis.