Įeiti
Publikuota: 2018-10-08. Atnaujinta:

Kaip apskaičiuojama prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įmoka komerciniam vartotojui?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, įpareigojo operatorių ne vėliau kaip per 30 dienų perskaičiuoti komercinės paskirties objekto prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įmoką, netaikant nekilnojamojo turto mokesčio.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad nesutinka su AB „Energijos skirstymo operatorius“ apskaičiuota prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įmoka, taip pat prašė pripažinti, kad operatorius nepagrįstai reikalauja sudaryti 15 metų vartojimo sutartį ir vartotojui apmokėjus 90 proc. dujų tiekimo vamzdyno tiesimo kainos, jį registruoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ vardu.

Vartotojas prie gamtinių dujų skirstymo sistemos nori prijungti komercinės paskirties objektą, kuriame planuoja atidaryti kavinę. Tokiu atveju jis priskiriamas nebuitinių vartotojų kategorijai ir prijungimo įmoka skaičiuojama individualiai, įvertinant prijungimui reikalingų investicijų atsiperkamumą per teisės aktuose numatytą 15 metų laikotarpį, ir šių investicijų įtaką gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinei ribai.

Komisija, patikrinusi vartotojui apskaičiuotą prijungimo įmoką, nustatė, kad buvo nepagrįstai pritaikytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – jis taikomas tik prijungiant didelio slėgio dujotiekius (6 barų ir daugiau), todėl operatorius turės perskaičiuoti įmokos dydį, netaikydamas šio tarifo.