Įeiti
Publikuota: 2018-10-05. Atnaujinta:

Patvirtinta Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika


Komisija parengė ir patvirtino Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką. Taip siekiama suvienodinti kainų viršutinių ribų koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros sektoriuose, o gamtinių dujų sektoriuje valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo principus išdėstyti atskirame teisės akte, patikslinti reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos kainų (ir pajamų) nustatymą, atsižvelgiant Europos Komisijos Reglamentų reikalavimus.  

Esminės nuostatos:
• atskirti perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo principai nuo kitų gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamų veiklų;
pereinama prie vienos iš Tarifų tinklo kodekse numatytų alternatyvių metodologijų – „pašto ženklo" metodologijos, kuri numato pajamų lygio pasidalinimą tarp įleidimo−išleidimo taškų pagal nustatytą įleidimo−išleidimo santykį ir standartiniu atveju lemia vienodus gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo ir vienodus išleidimo taškų tarifus; 
numatyta galimybė taikyti nuolaidą suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo įleidimo taške, siekiant didinti gamtinių dujų importo šaltinių konkurenciją;
gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo paslaugos kainodara bus suderinta su Balansavimo kodekso nuostatomis;
• įtvirtinama reguliavimo sąskaita, kurioje bus kaupiama informacija apie nepakankamas ir perteklines pajamas, gautas už perdavimo paslaugą, bazinių sąnaudų nuokrypį ir kitus rodiklius, kurie turi reikšmingos įtakos operatoriaus veiklai;
• numatomas veiklos sąnaudų efektyvumo skatinimo mechanizmas, kai įmonės veiklos sąnaudų sutaupymai padalijami vienodomis dalimis vartotojams (mažinant kainas) ir įmonei, o kito reguliavimo periodą sąnaudų lygis sumažinamas;
• apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, grąžinimas bus išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Komisijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys".


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 5 d. posėdžio medžiaga galite čia.