Įeiti
Publikuota: 2018-10-05. Atnaujinta:

Klaipėdoje – mažesnė šilumos kaina vartotojams


Komisija nustatė AB „Klaipėdos energija" bazinę šilumos kainą naujam 5 metų reguliavimo periodui – 4,05 ct/kWh (be PVM), t. y. 12 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (4,62 ct/kWh be PVM).

Komisija taip pat posėdyje konstatavo, kad ankstesniais laikotarpiais AB „Klaipėdos energija" dėl kuro kainų ir įsigyjamos šilumos sąnaudų neatitikties vartotojams faktiškai taikytoje šilumos kainoje gavo papildomai apie 7,2 mln. Eur pajamų, kurios bus grąžintos vartotojams, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais.

Taip pat Komisija nepripažino 2,1 mln. Eur AB „Klaipėdos energija" sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti: sumažintos darbo užmokesčio, einamojo remonto ir aptarnavimo, kuro įsigijimo sąnaudos.

AB „Klaipėdos energija" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

klaipedos_bazine_kaina_2018_10_05.jpg 

AB „Klaipėdos energija" šilumą tiekia Klaipėdos mieste ir rajone, taip pat Gargždų mieste, šiluma aprūpinami 67 176 vartotojai, iš kurių 99 proc. yra gyventojai.

Bendrovės kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – 67 proc., gamtinės dujos – 29 proc., likusi dalis – mazutas (4 proc.)

Naujos AB „Klaipėdos energija" šilumos kainos įsigalios bendrovės valdybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

2013–2017 m. AB „Klaipėdos energija" į šilumos ūkį investavo beveik 29,2 mln. Eur, iš jų 6,1 mln. Eur – ES struktūrinių fondų parama. Didžiausios investicijos atliktos rekonstruojant Klaipėdos rajoninę katilinę – įrengtas naujas 16 MW biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, taip pat kondensacinio ekonomaizerio įrengimas kitoje katilinėje, magistralinių šilumos tiekimo trasų rekonstrukcija. 2019–2022 m. į šilumos ūkį ketinama investuoti apie 24,3 mln. Eur

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 5 d. posėdžio medžiaga galite čia.