Įeiti
Publikuota: 2018-10-05. Atnaujinta:

Keičiasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika


Komisija, siekdama atskirti šalies gamtinių dujų sektoriaus reguliavimą nuo regioninio reguliavimo bei suvienodinti pajamų ir (ar) kainų viršutinių ribų nustatymo ir koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose, taip pat kainų nustatymo principus pakartotinio dujinimo ir skirstymo veiklose, pritarė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimams.

Esminiai pakeitimai:
• pajamų ir (ar) kainų nustatymą bei koregavimą, susijusį su gamtinių perdavimo veikla, reglamentuos atskiras teisės aktas – Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika;
• įtvirtinti gamtinių dujų kainų viršutinės ribos koregavimo pricipai, atsisakoma kainų koregavimo koeficientų – vietoj jų bus taikomi sąnaudų koregavimo koeficientai;
• numatomas veiklos sąnaudų efektyvumo skatinimo mechanizmas, kai įmonės veiklos sąnaudų sutaupymai padalijami vienodomis dalimis vartotojams (mažinant kainas) ir įmonei, o kito reguliavimo periodą sąnaudų lygis sumažinamas;
• pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų veiklos ir darbo užmokesčio sąnaudos bus nustatomos pagal pagrįstus faktinius audituotus ar Komisijos nustatytus priešpaskutinių metų duomenis, įvertinus vartotojų kainų indekso pokyčius bei prognozuojamus darbo užmokesčio pokyčius, sumažintus efektyvumo koeficientu;
• veiklos sąnaudos bus koreguojamos pagal faktinį Lietuvos statistikos departamento skelbiamą vartotojų kainų indekso pokytį ir efektyvumo koeficientą;
• darbo užmokesčio sąnaudos bus koreguojamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamą darbo užmokesčio pokytį,  sumažintą  efektyvumo koeficientu;
• keičiami 1 ir 2 vartotojų pogrupio rėžiai: 1 grupės vartotojams bus priskiriami asmenys, kurie suvartoja iki 3120 kWh arba 300 m3 gamtinių dujų (dabar – iki 5200 kWh arba iki 500 m3), 2 grupės vartotojais bus laikomi asmenys, suvartojantys nuo 3121 kWh arba nuo 301 m3 iki 207980 kWh arba iki 20000 m3 (dabar – nuo 5200 kWh arba nuo 500 m3 iki 207980 kWh arba iki 20000 m3);
• taip pat keičiasi balansavimo paslaugos gamtinių dujų skirstymo sistemoje kainodara.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 5 d. posėdžio medžiaga galite čia.