Įeiti
Publikuota: 2018-10-04. Atnaujinta:

Nustatyta nauja AB „Jonavos šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina


Komisija nustatė AB „Jonavos šilumos tinklai" bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,06 ct/kWh (be PVM).

AB „Jonavos šilumos tinklai" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

 Jonava_Grafikas.png

Komisija bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas sąnaudas sumažino beveik 150 tūkst. tūkst. Eur (darbo užmokesčio ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos) – jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti.

Taip pat Komisija konstatavo, kad AB „Jonavos šilumos tinklai" nuo 2016  m.  balandžio  1  d. iki 2016 m.  gruodžio  31  d.  dėl  faktinių  ir  į  šilumos  kainą  įskaičiuotų  kuro  kainų  skirtumo nesusirinko beveik 62 tūkst. Eur. Sprendimą dėl šių lėšų sugrąžinimo bendrovei turės priimti Jonavos rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir AB „Jonavos šilumos tinklai" karšto vandens kaina: suskaičiuota projekcinė spalio mėn. kaina vartotojams daugiabučiuose namuose yra 4,45 Eur/m3 (be PVM).

Naujos AB „Jonavos šilumos tinklai" paslaugų kainos įsigalios Jonavos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

AB „Jonavos šilumos tinklai" tiekia šilumą Jonavos mieste, Ruklos miestelyje, Kuigalių ir Šilų kaimuose. Bendrovė aptarnauja 14 032 vartotojus, iš kurių beveik 99 proc. yra gyventojai. Bendrovės  kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – 75 proc.

Bendrovė 2013–2017 m. į šilumos ūkį investavo beveik 8,25 mln. Eur, iš kurių 25 proc. – ES struktūrinių fondų ar kitų fondų parama. 2013 m. kovo mėn. pradėtas eksploatuoti naujas 10 MW galios biokuro vandens šildymo katilas Girelės rajoninėje katilinėje, dar viena investicija, susijusi su atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu šilumos gamybai Jonavos mieste, tai dviejų biokuro vandens šildymo katilų po 5 MW įrengimas Girelės katilinėje. Bendrovė taip pat investavo į centralizuotų  šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją ir trasų modernizavimą.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 4 d. posėdžio medžiaga galite čia.