Įeiti
Publikuota: 2018.01.25. Atnaujinta:

UAB ,,GET Baltic“ finansinis pajėgumas – pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti


Komisija, pakartotinai įvertinusi gamtinių dujų rinkos operatoriaus UAB ,,GET Baltic“ finansinį pajėgumą, konstatavo, kad jis yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

Bendrovės finansinis pajėgumas pakartotinai buvo vertinamas po to, kai Komisija, atlikusi gamtinių dujų sektoriuje veikiančių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą (jis atliekamas ne rečiau nei kartą per metus) 2017 m. birželio 30 d. konstatavo, kad UAB ,,GET Baltic“ nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų. Bendrovė buvo įpareigota per 6 mėn. padidinti nuosavą kapitalą, kad jis būtų ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo.