Įeiti
Publikuota: 2018.01.25. Atnaujinta:

Aptarti regioninės gamtinių dujų rinkos klausimai


nra-m-1.JPG

2018 m. sausio 23 d. Komisijoje vyko Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Suomijos nacionalinių reguliuotojų susitikimas, kuriame  diskutuota dėl tolimesnių sprendimų,  kuriant bendrą regioninę rinką,  akcentuojant kainodaros klausimus - Baltijos-Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemos modelį -  pirminio bei antrinio gamtinių dujų perdavimo tinklų atskyrimą bei rengiamo tarpsisteminio kompensavimo mechanizmo aktualijas.

Taip pat Komisija organizavo telekonferenciją su Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) atstovais, kurios metu irgi aptarti pirminio bei antrinio gamtinių dujų tinklų atskyrimo klausimai. Agentūra pažymėjo, kad pagrindinis tikslas yra išvengti kryžminio subsidijavimo tarp Baltijos-Suomijos bendros perdavimo sistemos zonos (intra-system) naudotojų ir  dujas transportuojančių per Baltijos-Suomijos įėjimo-išėjimo zoną į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, o vėliau įgyvendinus Lietuvos ir Lenkijos gamtinių dujų sistemų sujungimo projektą – dujas transportuojančių ir  į Lenkiją (cross -system) naudotojų.

2018 m. sausio 24 d. AB „Amber Grid“ organizavo bendrą reguliuotojų bei gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių susitikimą. Vadovaujantis gamtinių dujų regioninės rinkos kūrimo veiksmų planu, nacionalinės reguliavimo institucijos kartu su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriais turi sutarti dėl pagrindinių tarpsisteminio kompensavimo mechanizmo principų, siekiant nuo 2019 m. sausio 1 d. taikyti vienodus tarifus gamtinių dujų įleidimo sistemos taškams Baltijos regione, o nuo 2020 m. planuojama Baltijos-Suomijos regione. Diskusijos metu buvo sutarta, jog perdavimo sistemos operatoriai atliks papildomus skaičiavimus bei grafiškai pateiks visų siūlomų tarpsisteminio kompensavimo mechanizmo alternatyvų rezultatus, o reguliuotojai, toliau bendradarbiaudami su Agentūra, priims bendrą sprendimą dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos pirminio/antrinio tinklo vertinimo, nustatant gamtinių dujų perdavimo kainas Baltijos-Suomijos regione.

nra-m-2.JPGnra-m-3.JPG