Įeiti
Publikuota: 2018-01-18. Atnaujinta:

Komisija patvirtino Leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą


Atsižvelgiant į Europos Komisijos reglamentų reikalavimus dėl generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklų, apkrovos prijungimo ir aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo, Komisija patvirtino Leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašą.

Šis teisės aktas reglamentuoja leidžiančių nukrypti nuostatų vertinimo kriterijus, pagal kuriuos atitinkamas sistemos operatorius arba perdavimo sistemos operatorius vertina ir teikia prašymus Komisijai dėl galimybės tinklų naudotojams, kurie pateikė motyvuotą prašymą, netaikyti vieno ar kelių tinklų kodeksuose numatytų techninių ar procedūrinių reikalavimų.

Primename, kad Komisija aktyviai dalyvauja kuriant bendrą regioninę elektros energijos rinką, įskaitant ir įvairių bendrų teisės aktų kūrimą bei įgyvendinimą. Jau yra patvirtinta Gamybos ir apkrovų duomenų teikimo metodika, Bendro tinko modelis ir Perkrovos pajamų paskirstymo metodika.