Įeiti
Publikuota: 2018.01.18. Atnaujinta:

Komisija įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 2017–2026 metais


Komisija, išanalizavusi AB „Amber Grid" parengtą gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros planą (atsisiųskite), konstatavo, kad plane numatytos investicijos užtikrins pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis vartotojams garantuoti kokybiškas paslaugas.

Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs rinkos dalyvių siūlymus ir poreikius, faktinę perdavimo sistemos būklę, kasmet teikia 10 m. į priekį numatomas atlikti investicijas, atitinkamai koreguodamas ankstesniais metais atliktus ar planuotus darbus. Plane turi būti nurodyta svarbiausia reikalinga įrengti ar atnaujinti perdavimo infrastruktūra, įvardijamos naujos investicijos ir tos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, darbų finansavimas ir įgyvendinimo terminai.

Bendra AB „Amber Grid" dešimties metų tinklo plėtros plano vertė –204,55 mln. Eur, iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų planuojama finansuoti 89,2 mln. Eur sumą. Per 2017–2026 m. planuojama atlikti tinklo plėtros darbų už 192,8 mln. Eur.

Lentelė. Pagrindinės investicijų grupės į gamtinių dujų perdavimo sistemą 2017–2026 m., mln. Eur

Pagrindinės investicijų grupėsSuma, mln. EurPlanuojami įgyvendinimo terminai
Bendrojo intereso projektai  
Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL)135,8 mln. Eur (lėšų poreikis Lietuvos teritorijojeIki 2021 m.
Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas2,9 mln. Eur (lėšų poreikis Lietuvos teritorijoje)Iki 2020 m.
Kiti perdavimo sistemos plėtros projektai  
Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Šakiai jungtis (antroji gija)0,55 mln. EurDarbus planuojama pradėti po 2020 m.
Perdavimo sistemos atstatymas ir modernizavimas65,3 mln. Eur 2017–2026 m.
Magistralinių dujotiekių atstatymas  
Dujų skirstymo ir apskaitos stočių pertvarkymas  
Kompresorių stočių modernizacija  
Kiti (apsauga nuo korozijos, matavimo priemonės, telemetrija)  
IŠ VISO: 204,55 mln. Eur 


AB „Amber Grid“, įgyvendindama dešimties metų perdavimo tinklo plėtros planą, kiekvieną numatytą investicijų projektą ir jo finansavimą derina Komisijoje nustatyta tvarka.