Įeiti
Publikuota: 2018-01-11. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Amber Grid“ investicijų projektus


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų gamtinių dujų perdavimo sistemos veikimą, užtikrinant sistemos naudotojų poreikius, suderino AB „Amber Grid“ bendru sąrašu pateiktas derinti investicijas, kurių vertė – 2 822,5 tūkst. Eur.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius 2016–2019 m. laikotarpiu yra numatęs atnaujinti informacines sistemas, programinę įrangą, būtiną efektyviam darbui užtikrinti, taip pat planuojama atnaujinti priemones ir medžiagas, reikalingas galimų avarijų, sutrikimų likvidavimui ir lokalizavimui (vamzdžiai, uždaromieji įtaisai, įrenginiai, atsarginės dalys ir kt.), atnaujinti apsaugos nuo korozijos sistemas ir katodines apsaugos kontrolės matavimo kolonėles, reikalingas gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumui ir patikimumui užtikrinti bei padidinti.

Komisija taip pat pakartotinai įvertino 2016 m. suderintą Šakių dujų apskaitos stoties rekonstrukciją – atlikus viešųjų pirkimų procedūras, darbų suma yra didesnė nei buvo planuota.

AB „Amber Grid“ suderintų 2016–2019 m. investicijų įtaka Komisijos reguliuojamai vidutinei gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinei ribai sudarys 0,9 Eur/MWh per parą per metus arba 0,75 proc., o vidutinei gamtinių dujų kainos viršutinei ribai vidiniame išleidimo taške – 3,77 Eur/MWh per parą per metus arba 0,84 proc.

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius kasmet bendru sąrašu teikia derinti Komisijai tas investicijas, kurių kiekvienos atskirai vertė neviršija 2 mln. Eur (didesnės vertės investicijos derinamos atskirai, įvertinant ekonominį naudingumą, atsiperkamumą ir įtaką reguliuojamų paslaugų kainoms). Kartu Komisija užtikrina ir ankstesniais laikotarpiais bendrovių atliktų investicijų kontrolę, įvertindama faktinę įgyvendinimo sumą ir kitus pasikeitimus.