Įeiti
Publikuota: 2018-01-11. Atnaujinta:

Keičiasi Sankcijų skyrimo taisyklės ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašas


Komisija, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimus, užtikrinti efektyvesnę ir objektyviais kriterijais grindžiamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, patvirtino naujos redakcijos Sankcijų skyrimo taisykles ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašą. 

 

Esminiai pakeitimai: 

Sankcijų skyrimo taisyklėse:

- padidinti maksimalūs sankcijų dydžiai;

- už Komisijos, jos įgaliotų darbuotojų ar pasitelktų specialistų ir ekspertų reikalavimų nevykdymą patikrinimo metu numatyta galimybė skirti sankciją energetikos įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims;

- Komisijai, prieš skiriant sankciją energetikos įmonei, nelieka reikalavimo skirti terminą pažeidimui ištaisyti.

Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos apraše:

- detalizuoti veiksmai, kuriuos Komisija ir jos įgalioti darbuotojai gali atlikti patikrinimų metu, taip pat numatytos Komisijos, jos įgaliotų darbuotojų, energetikos įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų teisės bei pareigos patikrinimų metu;

- aiškiau reglamentuota patikrinimo tvarka: įtvirtintas ilgesnis terminas patikrinimui atlikti – iki 9 mėn. (dabar – 6 mėn.), numatyta galimybė ilgesniam laikotarpiui pratęsti patikrinimą – iki 6 mėn. (dabar – 3 mėn.), taip pat ilgiau bus galima teikti pastabas patikrinimo akto projektui, numatytas ilgesnis terminas patikrinimo aktui surašyti bei įvardintos objektyvios aplinkybės, dėl kurių patikrinimo aktas tikrinimo komisijos nario gali būti nepasirašytas;

- apibrėžti atvejai, kai patikrinimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas.