Įeiti
Publikuota: 2018-09-21. Atnaujinta:

Patvirtinta Bendrų tinklo modelių sudarymo metodika


Komija 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdyje patvirtino AB „Litgrid" kartu su kitais Europos elektros energijos perdavimo sistemų operatoriais parengtą Bendrų tinklo modelių sudarymo metodiką.

Ši metodika visiems ES elektros energijos perdavimo sistemų operatoriams nustato vienodus reikalavimus sistemų eksploatavimui, saugumui užtikrinti, tinklo kokybės parametrų skaičiavimui ir stebėjimui, informacijos rinkimui ir analizei. Turint vieningą perdavimo sistemų operatorių duomenų apdorojimą ir palyginamumą, bus galima identifikuoti perdavimo sistemų „silpnąsias" vietas ir atitinkamai priimti sprendimus, užtikrinančius patikimą perdavimo tinklo veikimą.

Komisijos patvirtinta metodika yra antrasis teisės aktas, kuriant bendrą Europos tinklo modelį. Pernai gegužės mėn. buvo patvirtinta Bendrų tinklo modelių sudarymo metodika, kuri projektuoja perdavimo sistemos pralaidumus, šių metų lapkričio mėn. planuojama patvirtinti Bendrų tinklo modelių sudarymo metodiką dėl ilgalaikių prognozuojamų pralaidumų. Patvirtinus visas tris metodikas, jos bus sujungtos į vieną teisės aktą.

Šiuo metu Europos elektros energijos perdavimo sistemų operatoriai veikia pagal nacionaliniu lygmeniu patvirtintas taisykles, sukūrus bendrą tinklo modelį – iš pradžių regioniniu mastu (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Lenkijos), o paskui ir visos Europos – bus užtikrintas vieningas ir patikimas elektros energijos tinklo eksploatavimas bei veikimas, efektyvus operatorių bendradarbiavimas, saugesnis ir ekonomiškai efektyvesnis Europos elektros energijos tinklo vystymas.

Primename, kad dėl bendro elektros tinklo modelio sudarymo metodikų iš pradžių turi susitarti visi nacionaliniai reguliuotojai, sekantis žingsnis – šį dokumentą kiekviena šalis pasitvirtina nacionaliniu lygmeniu.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio medžiaga galite čia.