Įeiti
Publikuota: 2018-09-07. Atnaujinta:

Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliuotojai pasirašė susitarimą dėl Baltijos šalių elektros energijos sistemos sinchronizavimo projekto


2018 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliuotojai pasirašė bendrą Baltijos šalių nacionalinių reguliavimo institucijų kaštų pasidalinimo susitarimą dėl bendro intereso projekto „Baltijos šalių elektros energijos sistemos integravimas į Europos tinklus ir sinchronizavimas su jais“.

Reguliuotojai susitarė, kad kiekvienos šalies patiriami investicijų kaštai bus dengiami atitinkamo Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriaus. Bendra Baltijos šalyse įgyvendinamų investicijų vertė sieks 432,55 mln. Eur (Lietuvai tenkanti investicijų dalis –  167,045 mln. Eur). Šios investicijos apima pirmą iš trijų sinchronizacijos etapų, dėl šio projekto 2 ir 3 etapų investicijų bus priimti atskiri sprendimai.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliuotojų susitarimas yra vienas iš reikalavimų elektros energijos perdavimo sistemos operatoriams kreipiantis dėl ES lėšų, siekiant finansuoti dalį investicijų projekto kaštų. Sekantis žingsnis – iki 2018 m. spalio 11 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai turi pateikti paraišką Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai, siekiant maksimaliai galimos finansinės paramos šiam projektui įgyvendinti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Bendro intereso projektams maksimalus galimas finansavimas siekia iki 75 proc.

Baltijos šalių elektros energijos sistemos sinchronizacijos projektą sudaro investicijos į Baltijos šalių elektros perdavimo sistemas, sinchronizavimui reikalingus valdymo sistemų atnaujinimus, sustiprinimą, jos yra būtinos, nepriklausomai nuo pasirinkto sinchronizavimo scenarijaus. Tai leis užtikrintą patikimą Baltijos šalių elektros energijos sistemų veikimą, integruojant jas į Europos tinklus ir sinchronizuojant su jais.