Įeiti
Publikuota: 2018.09.26. Atnaujinta: 2018.10.03

Viešoji konsultacija dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie numato įpareigojimą atskirai nustatyti kainą kiekvienai viešuosius interesus atitinkančiai paslaugai (VIAP), teikia viešajai konsultacijai Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimus.

Esminiai pasikeitimai:
• atskirai bus nustatoma kiekvienos VIAP kaina, o galutinė VIAP kaina bus nustatoma kaip atskirų VIAP kainų suma – dabar nustatomos tik dvi VIAP kainos pagal vartotojo tipus;
• visos papildomos sąnaudos, susijusios su VIAP teikimu (administravimo, skolinimosi sąnaudos ir kt.), padalinamos lygiomis dalimis tarp tų VIAP, kurioms yra numatomas VIAP lėšų poreikis – iki šiol tai buvo papildomos sąnaudų eilutės prie visų paslaugų, nepriskiriant konkrečiai VIAP;
• VIAP lėšų susigrąžinimas pagal Elektros energetikos įstatyme naujai įtvirtintą schemą priskiriamas šiai VIAP – elektros energijos gamyba, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (šios elektros energijos balansavimas ir jos centralizuota prekyba vykdoma Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka);
• patikslinti informacijos VIAP kainų nustatymui teikimo terminai bei tvarka (suvienodinti informacijos teikimo terminai, anksčiau informaciją tinklų operatoriai teikdavo dviem etapais, dabar bus teikiama viskas vienu kartu).

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. spalio 5 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".