Įeiti
Publikuota: 2018.09.11. Atnaujinta:

Elektros energijos rinkos apžvalga


Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. I ketv. (atsisiųskite).

Ataskaitose pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje.

Svarbiausi 2018 m. I ketv. skaičiai:

Gamyba
- pagaminta ir į tinklą pateikta 6,8 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2017 m. I ketv. (gamybos apimtys atitinkamai siekė 912,8 GWh ir 979,3 GWh);
- atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse pagaminta 6,3 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2017 m. I ketv. (gamybos apimtys atitinkamai siekė 603,7 GWh ir 644,3 GWh);
- įrengtoji elektrinių galia laikotarpio pabaigoje buvo 0,05 proc. didesnė, palyginti su 2017 m. I ketv. pabaiga (atitinkamai siekė 3 663 MW ir 3 661 MW).

Importas ir eksportas
- importuojamos elektros energijos kiekis buvo 10,3 proc. didesnis, palyginti su 2017 m. I ketv. (importuotas kiekis atitinkamai siekė 3 301,1 GWh ir 2 991,5 GWh);
- eksportuojamos elektros energijos kiekis buvo 6,0 proc. didesnis, palyginti su 2017 m. I ketv. (eksportuotas kiekis atitinkamai siekė 784,5 GWh ir 740,3 GWh);
- 2018 m. I ketv. daugiausia elektros energijos buvo importuota iš Latvijos (940,6 GWh arba 28,5 proc. viso importuotos elektros energijos kiekio), daugiausia elektros energijos eksportuota į Lenkiją (478,5 GWh, arba 61,0 proc.).

Didmeninė ir mažmeninė rinka
- nepriklausomi elektros energijos tiekėjai elektros energijos biržoje pardavė 53,7 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. I ketv. (biržoje parduotos elektros energijos apimtys atitinkamai siekė 1 513,2 GWh ir 984,7 GWh);
- aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdančių tiekėjų skaičius augo 4,8 proc., palyginti su 2017 m. I ketv. (nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičius atitinkamai siekė 22 ir 21).

Sektoriaus pajamos
- elektros energijos sektoriaus pajamos išaugo 4,7 proc., palyginti su 2017 m. I ketv. (atitinkamai siekė 435,6 mln. Eur ir 415,9 mln. Eur).

Investicijos
- investicijos į elektros energetikos sektorių buvo 67,6 proc. didesnės, palyginti su 2017 m. I ketv. (investicijų apimtys atitinkamai siekė 37,2 mln. Eur ir 22,2 mln. Eur).

Ataskaita parengta pagal VIAP lėšų administratoriaus UAB „Baltpool", perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid", skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenis.