Įeiti
Publikuota: 2018.09.10. Atnaujinta:

2018 m. II ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaita


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. II ketvirtį (atsisiųskite).  

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2018 m. II ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2018 m. II ketv. siekė 144,45, Eur/tne, t.y. buvo 0,9 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2018 m. II ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 144,40 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2017 m. laikotarpio kaina, didėjo 15,7 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 141,91 Eur/tne, t. y. buvo 1,7 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 1,8 proc. didesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2018 m. II ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 775 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 53591 tne. Palyginti su 2017 m. II ketv., sandorių sudaryta  15,9 proc. mažiau, bendras sandoriais įsigyto biokuro kiekis (tne) mažėjo 22,9 proc.;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 96,8 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 61 266,18 tne biokuro už 8 847,12 tūkst. Eur – 24,5 proc. mažiau nei 2017 II ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (86,7 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2018 m. II ketv. tai sudarė 97,9 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• biokuro rinkoje nepastebimas dalyvių skaičiaus augimas: šių metų pirmąjį ketvirtį rinkoje veikė 59 pirkėjai ir 95 pardavėjai (iš viso 154), 2017 m. II ketv. – 147;
• neženkliai didėja koncentracija biokuro rinkoje: 2017 m. II ketv. vienas tiekėjas, užėmęs 14,81 proc. rinkos, 2018 m. II ketv. užėmė 21,06 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 43,24 proc. rinkos;
• stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 713,55.


* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.