Įeiti
Publikuota: 2018-09-20. Atnaujinta:

Vienašališkai nustatytos UAB „Kelmės vanduo“ paslaugų kainos


Kelmės rajono savivaldybės tarybai per nustatytą terminą nepatvirtinus Komisijos suderintų UAB „Kelmės vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, Komisija kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2018 m. lapkričio 1 d.

Komisija UAB „Kelmės vanduo" bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas suderino 2018 m. liepos 20 d. posėdyje. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl kainų nustatymo, tačiau balsų dauguma sprendimas buvo nepriimtas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme įtvirtintas 30 kalendorinių dienų terminas, per kurį, Komisijai suderinus bazines paslaugų kainas, savivaldybių tarybos turi patvirtinti kainas vartotojams. To nepadarius, Komisija gali kainas nustatyti vienašališku sprendimu. 

Šiais metais tai jau 9 vandentvarkos įmonė, kuriai kainos nustatytos vienašališkai, pernai buvo priimta 10 sprendimų dėl vienašališko kainų nustatymo.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio medžiaga galite čia