Įeiti
Publikuota: 2018-09-20. Atnaujinta:

Komisija pakartotinai įvertino 3 šilumos tiekėjų finansinį pajėgumą


Komisija, atlikusi UAB „Pakruojo šiluma", UAB Ignalinos šilumos tinklų ir UAB „Nemenčinės komunalininkas" išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą (2018 m. I pusm.), konstatavo, kad visų bendrovių finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti, t. y. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra didesnis, nei apskaičiuota normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė.

Komisija UAB „Pakruojo šiluma", UAB Ignalinos šilumos tinklų ir UAB „Nemenčinės komunalininkas" išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą atliko po to, kai  buvo nustatyta, jog 2017 m. bendrovių bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra mažesnis nei Komisijos nustatyta finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Komisija reguliuojamų ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą atlieka kasmet, taip siekiama užtikrinti, kad vartotojai gautų kokybiškas ir nepertraukiamas paslaugas.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio medžiaga galite čia.