Įeiti
Publikuota: 2018-09-06. Atnaujinta:

UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos perskaičiuotos su pažeidimais


Komisija, patikrinusi Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad, nustatant kainas, nebuvo įvertinta investicijų grąža ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos dėl faktiškai atliktų investicijų, apskaičiuota per didelė vartotojams grąžintinų sąnaudų, patirtų kurui įsigyti, suma, neįvertinta darbo užmokesčio pokyčio įtaka ir kiti veiksniai, kurie turi įtakos kainai. 

Šakių rajono savivaldybės taryba Komisijos konstatuotus pažeidimus turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. Primename, kad to nepadarius, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas.