Įeiti
Publikuota: 2018-09-06. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Vilniaus šilumos tinklai“ investicijų projektus


Komisija suderino AB „Vilniaus šilumos tinklai“ investicijų projektus, kurių bendra vertė didesnė nei 3,1 mln. Eur.  Pusę reikalingos sumos planuojama finansuoti pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

Šiais metais AB „Vilniaus šilumos tinklai“ prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo prijungs daugiabučius namus Aukštaičių g. – iki naujų vartotojų bus paklota 423,95 m ilgio trasa, planuojama, kad per metus jie suvartos apie 1930 MWh šilumos. Taip pat bus prijungti 3 daugiabučiai namai Leičių g.  – iki jų bus paklota 396 m ilgio trasa (metinis šilumos suvartojimas – apie 1196 MWh) ir 8 daugiabučiai namai Pilaitės g. – iki jų bus paklota 720 m trasa (metinis šilumos suvartojimas – 1 202 MWh). Naujai prijungiami daugiabučiai yra centralizuoto šilumos tiekimo zonoje, todėl šilumos tiekėjas juos turi prijungti savo lėšomis, tačiau dėl išaugusio šilumos suvartojimo likusiems vartotojams mažėja pastoviosios šilumos tiekimo sąnaudos – iš viso apie 67,7 tūkst. Eur per metus.

Dar vienas Komisijos suderintas investicijų projektas – šilumos tinklų žiedo įrengimas. Šiuos darbus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ planuoja atlikti 2019 metais, jų vertė – beveik 2,5 mln. Eur. Vilniaus Pilaitės mikrorajonas nuo Karoliniškių ir Viršuliškių mikrorajonų yra nutolęs apie 2 kilometrus į vakarus. Pilaitėje vyksta naujų gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų statybos, tai yra besiplečiantis miesto mikrorajonas. Šiluma Pilaitės mikrorajone esantiems vartotojams yra tiekiama iš Vilniaus integruoto šilumos tiekimo tinklo viena šilumos tiekimo magistraline trasa. Siekiant užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą į besiplečiantį Pilaitės mikrorajoną, lygiagrečiai esamai magistralinei trasai bus nutiestas vamzdis, kuris pagal poreikį galėtų būti naudojamas termofikacinio vandens tiekimui į Pilaitės mikrorajoną, magistralinės trasos avarijos atveju ir pan.

Preliminariais skaičiavimais, šilumos tinklų žiedo įrengimas tinkluose patiriamus šilumos nuostolius vidutiniškai sumažintų apie 490 MWh per metus, atitinkamai metinės kintamosios šilumos tiekimo veiklos sąnaudos mažėtų 13,73 tūkst. Eur.