Įeiti
Publikuota: 2018.08.08. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, siekdama atskirti šalies gamtinių dujų sektoriaus reguliavimą nuo regioninio reguliavimo bei suvienodinti pajamų ir (ar) kainų viršutinių ribų nustatymo ir koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose, taip pat kainų nustatymo principus pakartotinio dujinimo ir skirstymo veiklose, teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:
- pajamų ir (ar) kainų nustatymą bei koregavimą, susijusį su gamtinių perdavimo veikla, reglamentuos atskiras teisės aktas – Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika (šis teisės aktas paskelbtas viešajai konsultacijai);
- įtvirtinti gamtinių dujų pajamų ir kainų viršutinės ribos koregavimo pricipai;
- pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų pajamų viršutinė riba bus nustatoma pagal pagrįstus faktinius ar Komisijos nustatytus priešpaskutinių metų duomenis, įvertinus vartotojų kainų indekso ir darbo užmokesčio pokyčius energetikos sektoriuje;
- atsisakoma kainų koregavimo koeficientų – vietoj jų bus taikomi sąnaudų koregavimo koeficientai;
- veiklos sąnaudos bus koreguojamos pagal faktinį Lietuvos statistikos departamento skelbiamą vartotojų kainų indekso pokytį ir efektyvumo koeficientą;
- darbo užmokesčio sąnaudos bus koreguojamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamą darbo užmokesčio pokytį, įvertinus darbo užmokesčio kitimo tempus energetikos sektoriuje ir efektyvumo koeficientą;
- keičiami 1 ir 2 vartotojų pogrupio rėžiai: 1 grupės vartotojams bus priskiriami asmenys, kurie suvartoja iki 3120 kWh arba 300 m3 gamtinių dujų (dabar – iki 5200 kWh arba iki 500 m3), 2 grupės vartotojais bus laikomi asmenys, suvartojantys nuo 3121 kWh arba nuo 301 m3 iki 207980 kWh arba iki 20000 m3 (dabar – nuo 5200 kWh arba nuo 500 m3 iki 207980 kWh arba iki 20000 m3);
- taip pat keičiasi balansavimo paslaugos gamtinių dujų skirstymo sistemoje kainodara.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".