Įeiti
Publikuota: 2018.08.31. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2018 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. I ketvirtį (atsisiųskite).

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2018 m. I ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2018 m. I ketv. siekė 192,78, Eur/tne, t.y. buvo 20,6 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2018 m. I ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 191,42 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2017 m. laikotarpio kaina, didėjo 27,6 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 182,01 Eur/tne, t. y. buvo 4,9 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 4,0 proc. mažesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2018 m. I ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 2369 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 130159 tne. Palyginti su 2017 m. I ketv., sandorių sudaryta 55,9 proc. daugiau, tačiau bendras sandoriais įsigytas biokuro kiekis (tne) didėjo tik 5,8 proc.;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 95,9 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 154 318,39 tne biokuro už 29 540,11 tūkst. Eur – 5,9 proc. daugiau nei 2017 I ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (83,4 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2018 m. I ketv. tai sudarė 98,4 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• biokuro rinkoje nepastebimas dalyvių skaičiaus augimas: šių metų pirmąjį ketvirtį rinkoje veikė 58 pirkėjai ir 119 pardavėjų (iš viso 177), 2017 m. I ketv. – 166;
• neženkliai didėja koncentracija biokuro rinkoje: 2017 m. I ketv. vienas tiekėjas, užėmęs 11,96 proc. rinkos, 2018 m. I ketv. užėmė 18,00 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 38,83 proc. rinkos;
stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 562,64.

 

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.