Įeiti
Publikuota: 2018-08-23. Atnaujinta:

Vienašališkai nustatytos UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainos


Molėtų rajono savivaldybės tarybai per 30 dienų nenustačius UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2018 m. rugsėjo 1 d.

Komisija taip pat konstatavo, kad dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo bendrovė nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. (atskirais laikotarpiais) iš viso nesusirinko 7,9 tūkst. Eur pajamų, nors šias išlaidas faktiškai patyrė vykdydama šilumos tiekimo veiklą.

Komisijos apskaičiuota projekcinė 2018 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios) yra 5,09 ct/kWh be PVM (šiuo metu taikoma kaina – 4,75 ct/kWh be PVM).

Komisijos vienašališkai nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau nei 12 mėn.

Šiais metais UAB „Molėtų šiluma“ yra šešta šilumos tiekimo įmonė, kuriai Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias, pernai buvo priimta 11 vienašališkų sprendimų.