Įeiti
Publikuota: 2018-08-23. Atnaujinta:

Nustatytos UAB „Radviliškio vanduo“ bazinės paslaugų kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Radviliškio vanduo“ 2016 m. faktines sąnaudas ir numatomus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo beveik 16 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įmonė, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,22 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą bei 1,00 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos kainą.

Šiuo metu UAB „Radviliškio vanduo“ vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2013 m. vasario mėn.

UAB „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

Radviliskis_2018_08_23.jpg

Komisijos suderintos naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Radviliškio rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Gyventojams paslaugų kaina keičiasi dėl išaugusio lėšų poreikio paslaugų teikimui, darbo užmokesčio fondo pasikeitimų ir kt.

Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Radviliškio vanduo“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,13 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi  71 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 67 proc. Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų. Beveik 99 proc. vartotojams centralizuotai patiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus, 95 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

Komisijos posėdyje taip pat suderinta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams – 0,16 Eur/m3 (be PVM). Planuojama, kad šia paslauga naudosis 31 abonentas, per metus planuojama surinkti 277,1 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

UAB „Radviliškio vanduo“ 2012–2016 m. vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros darbus Radviliškio rajone (Karčemose, Linkaičiuose, Radviliškyje, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šiaulėnuose, Šaukote, Alksniupiuose, Sidabrave, Raudondvaryje, Pakiršinyje, Gražioniuose, Aukštelkuose). Užbaigus šį projektą, kurio vertė 8 760,2 tūkst. Eur lėšų, iš jų ES fondo dalis – 7 393,1 tūkst. Eur, buvo paklota 30,3 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 624 būstams) ir 54,1 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 1 186 būstams), įsigyta asenizacijos transporto priemonė. Taip pat bendrovė už 1 441,9 tūkst. Eur lėšų (ES fondo parama – 1 366,5 tūkst. Eur) rekonstravo Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginius – atnaujintas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įrengti nauji uždaro tipo filtrai, pakeisti vamzdynai, automatizuotas valdymo procesas, įrengtos stebėjimo kameros bei sutvarkyta aplinka.

2017–2019 m. UAB „Radviliškio vanduo“ planuoja įgyvendinti investicijų už 7277,6 tūkst. Eur, iš jų 4899,8 tūkst. Eur tikimasi gauti iš ES fondų. Už šias lėšas bus nutiesta 8,6 km vandentiekio tinklų ir nutiesta 9,1 km nuotekų tinklų Grinkiškio miestelyje bei 1,3 km nuotekų tinklų Arimaičių kaime, bus pastatyti vandens gerinimo įrenginiai (Grinkiškio mietelyje), pradėta vandens gerinimo įrenginių statyba (Prastavonių, Kunigiškių, Miežaičių, Arimaičių, Kaulinių ir Jonaitiškio kaimuose). Taip pat bus pradėti rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai (Šeduvos mieste, Baisogalos ir Pakiršinio miesteliuose), planuojama įsigyti asenizacijos transporto priemonę, ištirpusio deguonies ir skendinčių dalelių matavimo įrangą, krovininę transporto priemonę bei renovuoti ir įsigyti kitą ilgalaikį turtą. Įgyvendinus 2017–2019 m. veiklos ir plėtros planą, planuojama, kad galimybe naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis papildomai turės 5 proc. gyventojų, tiekiamas geriamasis vanduo ir išvalomos nuotekos atitiks kokybės parametrus.

UAB „Radviliškio vanduo“ 2016 m. realizavo 671 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. gavo 85,14 tūkst. Eur pelno.