Įeiti
Publikuota: 2018.08.23. Atnaujinta:

Komisija įvertino gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą 2018–2027 metais


Komisija, išanalizavusi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2018–2027 m.) tinklo plėtros planą, konstatavo, kad numatytos investicijos užtikrins pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis vartotojams garantuoti kokybiškas paslaugas.

Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs rinkos dalyvių siūlymus ir poreikius, faktinę perdavimo sistemos būklę, kasmet teikia 10 m. į priekį numatomas atlikti investicijas, atitinkamai koreguodamas ankstesniais metais atliktus ar planuotus darbus. Plane turi būti nurodyta reikalinga įrengti ar atnaujinti perdavimo infrastruktūra, įvardijamos naujos investicijos ir tos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, darbų finansavimas ir įgyvendinimo terminai.

Bendra AB „Amber Grid" 2018–2027 m. perdavimo tinklo plėtros plano vertė – 211,45 mln. Eur, iš ES paramos lėšų planuojama finansuoti 92,8 mln. Eur sumą.

Lentelė. Pagrindinės investicijų grupės į gamtinių dujų perdavimo sistemą 2018–2027 m., mln. Eur

planas-dujos-2018-08-20.jpg

Detaliai su AB „Amber Grid" 2018–2027 m. numatyta gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtra galite susipažinti čia: Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2018–2027 m.) tinklo plėtros planas.