Įeiti
Publikuota: 2018-08-23. Atnaujinta:

Keičiasi UAB „Telšių vandenys“ paslaugų kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Telšių vandenys" 2016 m. faktines sąnaudas ir numatomus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo  210,0 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų nei planavo bendrovė, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,78 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą bei 0,87 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos kainą.

Taip pat suderinta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams – 0,11 Eur/m3 (be PVM).

UAB „Telšių vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Telsiai_bazines.jpg

Šiuo metu UAB „Telšių vandenys" vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2014 m. gegužės 1 d. Paslaugų kainos vartotojams keičiasi dėl išaugusio lėšų poreikio paslaugų teikimui, investicijų grąžos, darbo užmokesčio fondo pasikeitimų ir kt.

Komisijos suderintos UAB „Telšių vandenys" bazinės paslaugų kainos įsigalios jas patvirtinus Telšių rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,13 proc. proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi apie 74,8 proc. Telšių rajono gyventojų. 97 proc. vartotojams centralizuotai tiekiamo geriamojo atitinka Higienos normos reikalavimus (3 proc. tiekiamo geriamojo vandens viršijami geležies, amonio rodikliai, padidėjęs drumstumas – šią problemą bendrovė išspręs įrengusi vandens gerinimo įrenginius Tryškių miestelyje). 100 proc. surenkamų nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

UAB „Telšių vandenys" 2013–2017 m. laikotarpiu vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovaciją ir plėtrą Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose). Bendra projekto vertė – 1 306, 53 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 1 107,66 tūkst. Eur. Taip pat buvo vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių rajone (Nevarėnuose, Ryškėnuose ir Degaičiuose), kuriai skirta 5 078,58 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 4 781,73 tūkst. Eur. Dar 1 924,00 tūkst. Eur suma, iš kurios ES fondų lėšos – 1 630,63 tūkst. Eur, buvo skirta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai ir plėtrai Telšių mieste.

Atlikus minėtus darbus, Telšių mieste ir Telšių rajono savivaldybės teritorijoje naujai paklota apie 28,28 km vandentiekio tinklų ir apie 71,22 km nuotekų tinklų, per 2016–2017 m. laikotarpį prie centralizuotų geriamojo vandens tinklų prisijungė 306 vartotojai (apie 643 gyventojų), prie nuotekų tvarkymo tinklų – apie 1293 vartotojus (apie 2715 gyventojų).

2017–2019 m. bendrovė planuoja įgyvendinti investicijų už 16978,8 tūkst. Eur, iš jų 12355,2 tūkst. Eur tikimasi finansuoti pasinaudojant ES fondų parama. Už šias lėšas numatyta vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir rekonstravimą bei jų inventorizaciją ir registraciją Telšių mieste ir rajone, Telšių mieste bus vykdoma paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra. Taip pat Telšių mieste numatyta dumblo apdorojimo įrenginių statyba ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą.

UAB „Telšių vandenys" 2017 m. realizavo 1062 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. gavo 214,74 tūkst. Eur pelno.